EN/LA

ທີມຊາດລາວຍິງລາວ ປະກາດລາຍຊື່ນັກເຕະ 26 ຄົນຄັດເລືອກທີມຊາດ ກຽມພ້ອມລຸຍຊີເກມ
ທີມຊາດລາວຍິງລາວ ປະກາດລາຍຊື່ນັກເຕະ 26 ຄົນຄັດເລືອກທີມຊາດ ກຽມພ້ອມລຸຍຊີເກມ

ເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິການ ບໍລິສັດບຸນລ້ຽງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຊື້ດິນ-ຂາຍດິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ນອກຈາກຈະໃຫ້ບໍລິການ ຊື້-ຂາຍໂອນກຳມະສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລ້ວ ທາງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການໃໝ່ຄື ບໍລິການບ້ານຈັດສັນ ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ເມືອງແສນ ປະທານ ບໍລິສັດບຸນລ້ຽງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຊື້ດິນ-ຂາຍດິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພາຍຫຼັງເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ຊື້-ຂາຍ ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນມາເກືອບ 10 ປີ ແລະ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງເປັນບໍລິສັດໃນ 2018 ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເນີນໂຄງການຊື້-ຂາຍ ກຳມະສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຮອດ 21 ໂຄງການ ເຊິ່ງເຫັນມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໂຄງການຈັດສັນດິນຂາຍຜ່ານມາ ແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີທັງທາງປູຢາງ, ປູຄອນກຣີດ ແລະ ທາງແດງ, ມີໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມບໍລິການໃໝ່ນອກຈາກເຮັດດິນຈັດສັນແບ່ງຂາຍແລ້ວ ຍັງໄດ້ເລີ່ມເຮັດໂຄງການບ້ານຈັດສັນ (ດິນພ້ອມເຮືອນ) ຂາຍ ໂດຍເລີ່ມລົງມືເຮັດໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2022 ຢູ່ບ້ານນາຄວາຍໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບ້ານຈັດສັນທີ່ເຮັດມີຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍລາຄາ ໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເນັ້ນລູກຄ້າລະດັບກາງ ຫາ ລ່າງ ເພາະເປັນດິນພ້ອມເຮືອນ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 8 ແສນ ຫາ 1,2 ລ້ານບາດ ແລະ ຖ້າຫາກລູກຄ້າຢາກໄດ້ເຮືອນທີ່ມີລາຄາສູງກວ່ານີ້ ກໍສາມາດບໍລິການໄດ້. ແຕ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມີບໍລິການເຮືອນພ້ອມດິນໃນລາຄາທີ່ໂຄງການນຳນົດ.

Contact

Map